Afirmacje

Afirmacje, czyli moc pozytywnego myślenia.

Sposób w jaki myślimy przekłada się na to, co dzieje się w naszym życiu. Jeżeli nasze myśli są przygnębiające i pesymistyczne trudno się dziwić, że nie idzie nam tak jak powinno. Załóżmy, że w ciągu najbliższych dni czeka nas bardzo ważny występ przed szerokim gronem publiczności – jeżeli wyobraźnia będzie nam podpowiadać wielką porażkę, nic dziwnego, że ją poniesiemy. Negatywne myśli przyciągają negatywne zdarzenia, z czasem mogą być samo spełniającą się przepowiednią. W tym momencie warto wykorzystać pozytywne myślenie i afirmacje.

Czym jest afirmacja?

To nic innego jak rodzaj autosugestii. Często powtarzana afirmacja wpływa do naszej podświadomości i pozytywnie kształtuje rzeczywistość. Jej zadaniem jest programowanie i nastawianie naszej podświadomości na pozytywne zdarzenia. Afirmacja może nam pomóc w realizacji marzeń i celów pod warunkiem, że jest dobrze sformułowana. Przede wszystkim musi dotyczyć nas i mieć pozytywne znaczenie: „Jestem zwycięzcą, wszystko mi się udaje”. Nie dozwolone jest formułowanie afirmacji z przedrostkiem „nie”, na przykład: „nie przegram”. Afirmacje wypowiadamy w czasie teraźniejszym, nigdy przyszłym – podświadomość musi uwierzyć, że to, czego pragniemy się dzieje. Skuteczna afirmacja musi być jak najbardziej precyzyjnie sformułowana. Trafnie, ale i nie zawężając jej znaczenia.

Wypowiadając (afirmując) słowa: „mieszkam w pięknym domu” dajemy sobie (i naszemu losowi) większe szanse na spełnienie tej afirmacji niż, gdy wymawiamy: „mieszkam w domu z brązowymi okiennicami nad Morzem Śródziemnym”. Wypowiadanie tych kwestii w czasie teraźniejszym ma jeszcze dodatkową wagę. Podświadomość uważa daną sprawę za pilną i nie odkłada jej na niesprecyzowaną przyszłość. Afirmacje są skuteczniejsze, gdy dodamy do nich swoje imię, dla przykładu: „Ja, Andrzej jestem osobą sukcesu”. W jaki sposób wymawiać tego rodzaju kwestie? Najsilniejsza moc ich działania występuje podczas głośnego wymawiania, ale można je również zapisywać lub wygłaszać cichutko.

Afirmacje muszą być pozytywne, nigdy nie mogą być sformułowane w sposób, który mógłby komuś zaszkodzić (wówczas istnieje ryzyko odwrócenia tych negatywnych przesłanek w naszym kierunku). Wypowiadamy te słowa za nas samych, nigdy za kogoś innego.

Afirmacje są sposobem na walkę z lękami. Gdy boimy się o przyszłość, lekarstwem na te obawy jest zdanie typu: „Moja przyszłość jest spokojna i bezpieczna”. Negatywne myśli zastępujemy pozytywnymi afirmacjami. Walczymy ze starymi, utartymi  przekonaniami, powodującymi wewnętrzne szkody.

Zauważalne jest, że wiele osób używa afirmacji zupełnie podświadomie. Na przykład mój mężczyzna, stojąc przed lustrem patrzy na siebie z zachwytem i woła: „Jestem boski, wyglądam super”. Oznacza to pozytywne nastawienie do życia. I tego właśnie wszystkim Czytelnikom życzę.