Psycholog nie gryzie

Psycholog nie gryzie…

Szanowni Czytelnicy. Dzisiejszy artykuł rozpoczyna cykl, w którym przybliżę Państwu charakter pracy psychologa, jego kompetencje i problemy z jakimi spotyka się najczęściej w swojej pracy. Kim jest psycholog? Najprościej ujmując jest to „lekarz duszy”, choć pojęcie to może być mylące ze  względu na zawarte słowo lekarz. Aby zostać psychologiem nie kończy się studiów medycznych tylko psychologiczne, jest to zupełnie inna, odrębna dyscyplina nauki. Psycholog nie wypisuje recept, nie bada stetoskopem, nie pobiera krwi do analizy, ale zajmuje się zrozumieniem psychiki człowieka. myślenia, zachowania, emocji, jego odczuć, tego czym się w życiu kieruje. Termin psychologia pochodzi od 2 greckich słów: psyche – dusza i logos – słowo, myśl, rozumowanie. Łatwo wywnioskować, że chodzi o zrozumienie „duszy” człowieka. Zrozumienie w przypadku psychologa jest podstawą do udzielenia pomocy drugiej osoby.

Czym zajmuje się psycholog?

Celem i pracą psychologa praktyka jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia. Jest to możliwe dzięki jego umiejętnościom, specjalistycznej wiedzy i dzięki technice poznawania ludzi i oddziaływania na nich. Formy pracy psychologa są różnorodne, poczynając od rozmowy, a skończywszy na metodach terapii. Do diagnozy, oprócz popularnej obserwacji i bezpośredniego kontaktu służą testy typu papier i ołówek oraz inne.

Z jakimi problemami psycholog spotyka się najczęściej?

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ze względu na mnogość branż, w których znajduje się miejsce dla tego zawodu. Edukacja, poradnie psychologiczne, indywidualne konsultacje, ośrodki terapeutyczne, nabór pracowników. Psycholog nie tylko pomaga w rozwiązywaniu problemów, ale diagnozuje poziom inteligencji, ma znaczący głos w wyborze najlepszego dla pracodawcy pracownika (w dużych firmach). Miejsce dla niego znajduje się w reklamie, wojsku czy też sporcie. W tym ostatnim przypadku stymuluje walkę ze stresem i mobilizuje do działania (spójrzmy na Adama Małysza).

Psycholog praktyk, prowadzący indywidualne konsultacje i terapię napotyka najczęściej na takie problemy jak: stres, depresja, poczucie samotności, nieśmiałość, problemy rodzinne, fobie, zaburzenia emocjonalne u osób dorosłych oraz nieśmiałość, problemy funkcjonowania w grupie rówieśniczej, nadpobudliwość, problemy z nauką u dzieci i młodzieży. Nie sposób jednak wymienić wszystkiego. Formy jego pracy ( terapia ) to spotkania indywidualne lub grupowe, sam na sam z drugim człowiekiem, ale także z rodziną ( terapia rodzinna ) – współmałżonkami ( terapia małżeńska ), rodzicami z dziećmi, albo i dziećmi z rodzicami… W terapii grupowej spotyka się grono osób o podobnych problemach. W tym przypadku nie tylko psycholog nawiązuje próbę udzielenia pomocy, ale i pozostali uczestnicy. Członkowie grupy mają świadomość, że inni borykają się z podobnymi problemami, nie mają poczucia osamotnienia, wymieniają się informacjami. Jedną z form terapii grupowej są grupy wsparcia, będące cotygodniowymi spotkaniami pod opieką psychologa.

Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu charakter pracy psychologa. W swoich kolejnych artykułach poruszę tematykę interesujących Państwa tematów, problemy z którymi w swojej pracy spotykałam się najczęściej.

 Polecam też:  „Kozetka (terapia) nie straszna

Dodaj komentarz