Jak pomóc DDA?

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) – Jak im pomóc?

W moim ostatnim artykule przybliżyłam Państwu pojęcie DDA czyli Dorosłego Dziecka Alkoholików. Dziś chciałabym się skupić na sposobach pokonania tego syndromu.

Bycie DDA oznacza dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu. Negatywne emocje utrudniają życie, powodują wiele trudności jak: nie umiejętność kontaktu z innymi ludźmi, brak pewności siebie, nie ufność (lub nadmierną ufność) w stosunku do otoczenia czy tez poczucie winy.

Pod nazwą DDA kryje się także nazwa grupy Dorosłe Dzieci Alkoholików.

Grupa ta wywodzi się od AA (Anonimowi Alkoholicy) i opiera się na podobnych zasadach co AA. Pierwsze grupy DDA powstały w Stanach Zjednoczonych, w Polsce o tych problemach zaczęto głośno mówić od połowy lat osiemdziesiątych. Pierwsze grupy samopomocowe Dorosłych Dzieci Alkoholików istnieją w naszym kraju od 1986 roku, obecnie takie spotkania odbywają się w wielu miastach, bardzo często przy AA czy al-anon.

Grupy DDA są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się wzajemnymi doświadczeniami, siłą i dodają nadziei w celu rozwiązania swoich problemów emocjonalnych. Podobnie jak Anonimowi Alkoholicy DDA posiadają swoje 12 Kroków, zmodyfikowanych na własne potrzeby. Grupy DDA są wspólnotami, gdzie zachowana jest duża doza intymności i anonimowości. Jest to miejsce, gdzie można zidentyfikować swoje problemy i wprowadzić szereg zmian prowadzących do podwyższenia jakości życia. Zadaniem grupy jest uwolnienie od przykrych doświadczeń z dzieciństwa, od tego co jest bolesne i utrudnia normalne życie. Spotkania DDA uczą życia zdrowego, z pożytkiem dla samego siebie a nie przeciw sobie.

Obojętnie czy na spotkaniach grupy, czy samodzielnie – osoby z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholików muszą się nauczyć kochać samego siebie i stać się „swoim własnym kochającym rodzicem”. Osoba cierpiąca na ten syndrom musi sama przed sobą przyznać się do swoich lęków i zahamowań, które chowa we wnętrzu oraz uwolnić się od wstydu pochodzącego z przeszłości. Urazy z dzieciństwa trzeba nazwać, przyznać się do nich, po to, aby uleczyć swoje wewnętrzne dziecko, wyrazić swój ból i żal.

Dorosłe Dziecko Alkoholików aby czuć się zdrowe i spełnione musi odkryć swoją prawdziwą tożsamość oraz zaaprobować i pokochać siebie. Jeżeli w zachowaniu danej osoby są rzeczy, które utrudniają funkcjonowanie – dobrze pokonywać je robiąc plan na następny dzień. Jeśli jest to nadmierna złość – zaplanować by następny dzień był dniem bez złości, jeśli nadmierna nieśmiałość – zrobić plany zmierzające do jej pokonania choćby przez jeden dzień. 24 godzinny plan nazwany: „tylko dzisiaj” pochodzi z wspólnot AA i bierze się z pomysłu by przez następne 24 godziny dobrze przeżyć swoje życie. Postanowienia z tego programu brzmią:

  • Tylko dzisiaj postaram się przeżyć dobrze ten jeden dzień i nie będę próbował rozwiązać od razu wszystkich moich życiowych problemów.
  • Mogę w ciągu tych 12 godzin robić coś, co przeraziłoby mnie, gdybym musiał zajmować się tym przez resztę życia.
  • Tylko dzisiaj będę szczęśliwy.
  • Tylko dzisiaj dostosuję się do okoliczności zamiast próbować dostosować je do moich potrzeb. Przyjmę to, co mi da los.
  • Tylko dzisiaj nie będę krytykował, nikogo oskarżał, nikogo ustawiał.
  • Tylko dzisiaj będę miał program. Być może nie będę się stosował do wszystkich jego zasad, ale będę go miał.
  • Tylko dzisiaj ochronię siebie przed dwiema chorobami: pośpiechem i niezdecydowaniem.
  • Tylko dzisiaj znajdę dla siebie spokojne pół godziny, aby się zrelaksować. W ty czasie spróbuję się przyjrzeć mojemu życiu z lepszej perspektywy.
  • Tylko dzisiaj nie będę się bał i będę cieszył się tym co mam.

Emocjonalne problemy Dorosłych Dzieci Alkoholików może pomóc rozwiązać świadomość mocy kształtowania swojego życia w dowolny sposób. Oczywiście pozytywny. Świadomość prawa do szczęścia, prawa do wyrażania siebie i otaczania takimi ludźmi, jakich lubimy i szanujemy to jeden z podstawowych kroków.