Czym jest ADHD?

Wychowanie dzieci: Czym jest ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)?

ADHD jest skrótem od angielskiej nazwy attention deficit hyperactivity disorder i oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Nadpobudliwość (ADHD) ujawnia się wcześnie, między trzecim a piątym rokiem życia dziecka, ale pierwsze objawy zaburzenia mogą dać o sobie znać w różnym wieku: zdarza się, że stają się widoczne dopiero w późnym dzieciństwie lub wręcz w okresie dorastania. Dla nadpobudliwości charakterystyczne są trzy grupy objawów: niemożność skoncentrowania uwagi, nadmierna impulsywność i nadmierna ruchliwość.

Czytaj dalej „Czym jest ADHD?”