Jak pomóc DDA?

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) – Jak im pomóc?

W moim ostatnim artykule przybliżyłam Państwu pojęcie DDA czyli Dorosłego Dziecka Alkoholików. Dziś chciałabym się skupić na sposobach pokonania tego syndromu.

Bycie DDA oznacza dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu. Negatywne emocje utrudniają życie, powodują wiele trudności jak: nie umiejętność kontaktu z innymi ludźmi, brak pewności siebie, nie ufność (lub nadmierną ufność) w stosunku do otoczenia czy tez poczucie winy.

Czytaj dalej „Jak pomóc DDA?”